Prohlášení majitele organizace k dodržování hodnot FSC® C-112547

Martin Macík, majitel organizace Tiskárna Macík s.r.o. prohlašuje, že organizace nevyužívá dětskou práci a zaměstnává pouze osoby starší osmnácti let. Dále prohlašuje, že nevyužívá žádnou z forem nucené práce. Všichni zaměstnanci pracují zcela dobrovolně, bez jakýchkoli forem nátlaku. V organizace jsou rovněž nepřípustné jakékoli formy diskriminace. Organizace respektuje právo na sdružování a kolektivní vyjednávání zaměstnanců.

Kontakujte nás